O mnie | About

„Jedyną rzeczą jaką mam naprawdę […], jest moje własne życie i mój własny punkt widzenia.”
[Krzysztof Kieślowski]

Hanna Bytniewska

Absolwentka Fotografii na Wydziale Artystycznym UMCS.

Pierwszy aparat: doskonały Zenit, rocznik ’72 – po rodzicach.

Najlepiej realizuję się w fotografii dokumentalnej, obrazie ruchomym oraz abstrakcyjnych projektach o całkiem odrealnionej, teatralnej estetyce. Ale nie chcę szufladkowania, lubię eksperymenty artystyczne i zabawę konwencją. Fotografia jest dla mnie najlepszym sposobem komunikacji i przekazania własnego punktu widzenia.

Staram się otaczać ludźmi pozytywnymi energetycznie. Cenię sobie niezależność. Prawo innych do własnego zdania cenię tak, jak swoje.

Ten blog jest tak samo nieobiektywny jak fotografia. To mieszanka codzienności, życia i zainteresowań z ludźmi w centrum. Ale to, co jest na zdjęciach zależy także od tego, kto je ogląda. Dlatego trafiają tu.

Fotograf i plastyk do wynajęcia.

Chcesz nawiązać współpracę? Chętnie.

e-mail:studio@fotofluido.pl

Portfolio i więcej informacji na stronie: FotofluidoGraduated from Photography at Maria Skłodowska-Curie University.

First camera: an excellent Zenit 1972 given by parents.

I am practicing street photography, documentary, animation. But I like experimenting and playing around with styles. Photography is the best way for me to communicate and to show my own point of view.

I like to surround myself with people who have positive energy. I appreciate being independent. Other people’s right to their own opinion is just as important to me as my own.

This blog is not objective as well as photography. It’s a mixture of reality, life and intrests with people right in the center. But what is on the pictures also depends on who is looking at it. And so the pictures go here.

Photographer and designer for hire.

e-mail:studio@fotofluido.pl

More at: Fotofluido

Comments are closed.